Search
Close this search box.

Viking namen: 20 populaire namen voor mannen en vrouwen

Inhoudsopgave

Deel dit artikel:

Vikingnamen - Vikingnamen voor man en vrouw

Vikingnamen zijn tijdloos en worden geassocieerd met onverschrokken krijgers, avonturiers en strijders die door de Noorse landen trokken. Deze namen hebben een belangrijke betekenis en weerspiegelen de tradities en ideeën van het Vikingtijdperk, omdat ze geworteld zijn in de oude Noorse taal en cultuur. In deze diepgaande blog bespreken we Vikingnamen, kijken we naar zowel mannen- als vrouwennamen en onderzoeken we hun fascinerende etymologieën en symbolische betekenissen.

Viking namen voor mannen

 • Ragnar: Afgeleid van de Oud-Noorse elementen "regin" (advies) en "har" (leger), betekent Ragnar "advies van de goden" of "leger van de heerser". Ook erg bekend van het populaire tv-programma Vikings.
 • Bjorn: Bjorn betekent "beer" in het Oud Noors en symboliseert kracht, moed en wreedheid.
 • Erik: Een naam van Scandinavische oorsprong. Erik betekent "eeuwig heerser" of "eeuwige heerser" en staat voor leiderschap en soevereiniteit.
 • Gunnar: Afgeleid van de elementen "gunnr" (oorlog) en "arr" (krijger), betekent Gunnar een "dappere krijger" of "stoutmoedige krijger".
 • Harald: Samengesteld uit "her" (leger) en "valdr" (heerser), betekent Harald "heerser van het leger" of "bevelhebber".
 • Leif: Leif betekent "erfgenaam" of "afstammeling" en wordt geassocieerd met avontuur, verkenning en ontdekkingsgeest.
 • Olaf: Afgeleid van de elementen "anu" (voorouder) en "leifr" (nakomeling), betekent Olaf "nakomeling van de voorouder" of "erfenis".
 • Sigurd: Sigurd is een combinatie van "sigr" (overwinning) en "varðr" (beschermer) en staat voor een "zegevierende beschermer" of "beschermer van de overwinning".
 • Thorsten: Thorsten betekent "Thor's steen" of "Thor's bescherming" en staat voor kracht, veerkracht en de goddelijke gunst van de dondergod.
 • Ulf: Ulf is afgeleid van het Oudnoorse woord voor "wolf" en symboliseert moed, sluwheid en loyaliteit.
 • Sven: Afgeleid van "sweinn" (jonge man) of "sveinn" (jongen), Sven vertegenwoordigt jeugd, vitaliteit en potentieel.
 • Hakon: Hakon betekent "nobele" of "hoge zoon" en belichaamt adel, eer en aristocratisch erfgoed.
 • Freyr: Freyr is afgeleid van de naam van de Noorse god van vruchtbaarheid, landbouw en voorspoed en staat voor overvloed, rijkdom en goddelijke zegeningen.
 • Ivar: Afgeleid van "ívarr" (boogschutter), staat Ivar voor een ervaren boogschutter of krijger die bedreven is in het gebruik van de boog.
 • Rolf: Rolf betekent "beroemde wolf" of "vermaarde wolf" en symboliseert kracht, dapperheid en sluwheid.
 • Torstein: Een combinatie van "Thor" (dondergod) en "stein" (steen). Torstein staat voor de kracht en bescherming van Thor.
 • Magnus: Afgeleid van het Latijnse woord voor "groot", staat Magnus voor grootsheid, macht en leiderschap.
 • Vidar: Vidar betekent "woudkrijger" of "krijger van het bos" en symboliseert veerkracht, bescherming en verbondenheid met de natuur.
 • Stig: Afgeleid van "stigr" (pad), betekent Stig een "wegbereider" of "iemand die de weg vrijmaakt".
 • Orm: Afgeleid van "ormr" (slang), symboliseert Orm wijsheid, transformatie en de kracht van de slang.

Viking namen voor vrouwen

 • Astrid: Afgeleid van "áss" (god) en "fríðr" (mooi), betekent Astrid "mooie godin" of "goddelijk mooi".
 • Ingrid: Samengesteld uit "ing" (held) en "fríðr" (mooi), Ingrid vertegenwoordigt een "mooie held" of "heldin".
 • Sigrid: Sigrid, een combinatie van "sigr" (overwinning) en "fríðr" (mooi), betekent een "mooie overwinning" of "overwinnende schoonheid".
 • Freya: vernoemd naar de Noorse godin van de liefde en schoonheid. Freya symboliseert passie, liefde en vruchtbaarheid.
 • Gunhild: Samengesteld uit "gunnr" (oorlog) en "hildr" (strijd), betekent Gunhild "strijdmaagd" of "strijder in de strijd".
 • Helga: Helga betekent "heilig" of "gezegend" en belichaamt zuiverheid, goddelijke gunst en heiligheid.
 • Solveig: Afgeleid van "sól" (zon) en "veig" (kracht). Solveig betekent "zonnekracht" of "kracht van de zon".
 • Ragnhild:Samengesteld uit "regin" (advies) en "hildr" (strijd), betekent Ragnhild "strijdadvies" of "wijs in de strijd".
 • Gudrun: Afgeleid van "gud" (god) en "run" (geheim), betekent Gudrun een "goddelijk geheim" of "geheim van de goden".
 • Thora: Betekent 'dondergodin' of 'godin van de donder'. Thora vertegenwoordigt kracht, sterkte en de goddelijke aard van de donder.
 • Eira: Afgeleid van "eir" (barmhartigheid) of "eira" (genezing). Eira symboliseert barmhartigheid, medeleven en genezende vermogens.
 • Freydis: Samengesteld uit "freyr" (heer) en "dis" (godin), betekent Freydis een "godin van de liefde" of "dame van de heer".
 • Runa: Afgeleid van "run" (geheim), vertegenwoordigt Runa een "geheim" of "gefluisterde kennis".
 • Astrid: Astrid betekent "goddelijk mooi" of "mooie godin" en belichaamt gratie, schoonheid en goddelijke gunst.
 • Sif: Vernoemd naar de godin van de vruchtbaarheid en het graan, symboliseert Sif overvloed, vruchtbaarheid en de verzorgende aspecten van de natuur.
 • Eiriksdottir: Betekent "dochter van Eirik". Eiriksdottir betekent een afstamming die verbonden is met de naam Eirik, die staat voor eeuwige heerser en leiderschap.
 • Thyra: Samengesteld uit "thór" (Thor) en "hildr" (strijd), vertegenwoordigt Thyra een "strijd van Thor" of "Thor's strijd".
 • Brynhild: Brynhild betekent "gepantserde strijd" of "gevechtspantser" en staat voor kracht, moed en een krijgergeest.
 • Sigrida: Afgeleid van "sigr" (overwinning) en "fríðr" (mooi). Sigrida combineert overwinning met schoonheid en symboliseert een zegevierende en stralende vrouw.
 • Alva: Betekent "elf" of "fee" en vertegenwoordigt de betoverende en mystieke aspecten van de verborgen werelden.

Deze namen representeren de fascinerende Noorse gewoontes bij het geven van namen, waarbij elke naam een belangrijke symboliek draagt en de culturele geschiedenis van de Vikingen vertegenwoordigt. Deze Vikingnamen hebben een historische betekenis en staan representatief voor de blijvende traditie van de Noorse mythologie, variërend van sterke mannennamen die kracht en moed uitstralen tot sterke vrouwennamen die schoonheid, wijsheid en goddelijke connecties omarmen

Wil je weten wat jouw persoonlijke Vikingnaam zou zijn geweest in de Vikingtijd? Probeer onze Viking naam generator. Vul gewoon je naam in en onthul je Vikingidentiteit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk ook eens

Skoll en Hati

Skoll en Hati

Wie zijn Skoll en Hati? In de Noorse mythologie zijn Skoll en Hati twee wolven die bekend staan om hun jacht op

Lees meer
Jormungandr norse mythology

Jormungandr

Jormungandr, ook wel bekend als de Midgardslang, is een van de meest fascinerende en angstaanjagende wezens in de rijke verhalen

Lees meer